Создать сайт на a5.ru
Более 400 шаблонов
Простой редактор
Приступить к созданию

⁠    ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБНИЦТВ

29.08.2018 в ауд. Б-111 об 11.00 год.

Порядок денний:

1. Планування роботи викладачів кафедри у другій половині дня

- викладачі кафедри

2. Перерозподіл навчального навантаження на 2018/19 н.р.

- зав.лаб. Лисенко М.М.

3. Готовність аудиторій кафедри до нового навчального року.

- зав. лаб. Лисенко М.М., інж. Тищенко В.А., інж. Цурікова Т.Г.

4. Практика магістрів.

- доц. Шипко І.М.

 1. Сайт кафедри. - доц. Аванесьянц Г.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБНИЦТВ

04.10.2018 в ауд. Б-111 об 11.00 год.

Порядок денний:

1. Результати захисту дослідницької практики студентів. - викладачі кафедри

2. Хід курсового проектування з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» та «Вентиляційне утаткування».

- викладачі кафедри

3. Обговорення відкритої лекції на тему «Машини з обертальним та зворотно-поступальним рухом робочих органів»

- доц. Шипко І.М.

- доц. Гончарук Г.А.

4. Затвердження методичних вказівок:

- Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Машини, автомати та потокові лінії» для студентів спец. 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання.

- Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологічне обладнання зернопереробної галузі» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» спец. 133 «Галузеве машинобудування» заочної форми навчання.

- викладачі кафедри

 

5. Затвердження інструкцій №3, №4, №19, №20 з охорони праці.

- викладачи кафедри

6. Затвердження програми стажування на робочому місці для зав. лабораторії, інженера, техніка.

- викладачи кафедри

7. Звіт викладачів з виконання плану навантаження у другій половині дня (за вересень).

- викладачи кафедри

8. Розподіл обов’язків з проведення профорієнтаційних заходів, запланованих на 2018/19 н.р.

- проф. Гапонюк О.І.

9. Обговорення оновлених посадових інструкцій викладачів та учбово-допоміжного персоналу кафедри.

- викладачи кафедри

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБНИЦТВ

 

06.11.2018 в ауд. Б-111 о 13.00 год.

 

Порядок денний:

 

 1. Затвердження наскрізних програм практик.
  - доц. Шипко І.М.
  2. Обговорення навчального посібника до практичних занять з дисципліни ТОРТМ і А
  - доц. Солдатенко Л.С.
  3. Про проходження медогляду студентами магістрами (розпорядження деканату)
  - доц. Гончарук Г.А.

4. Звіт матеріально-відповідального інж. каф. Тищенко В.А.

- інж. Тищенко В.А.
5. Звіт куратора груп М-30, МЗХ-31
- ст. викл. Опришко О.В.

6. Хід КП з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» та «Вентиляційне устаткування».

- викладачі кафедри
7. Звіт доц. каф. Шипко І.М. про профорієнтаційну роботу.

- Шипко І.М.

Різне:

 1. Флюрографія.

- викладачі та навчально-допоміжний персонал кафедри

 1. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці і БЖД посадових осіб та інших
  працівників академії у період з 06.11.2018 по 19.12018 р. (каф. ТОЗВ 19.11.2018 р.).
  - доц. Гончарук Г.А.

Кафедра технологического

оборудования зерновых  производств

Тел. кафедры :    712-40-99-- секретарь Короленко Е.В.;  712-42-20-Зав. лабораторией Лысенко М.М.; 712-42-53-инженер ответственный за сайт кафедрыТищенко В.А.; 712-42-07-инженер ответственный за выдачу учебной литературы,   e-mail:   merry114a@ukr.net